Wimpact Sp. z o.o.

Podatki

1. Strukturalne doradztwo prawno – podatkowe

W ramach doradztwa strukturalnego pomagamy w wyborze optymalnej formy prawnej dla prowadzonej działalności.

Nasze usługi doradcze obejmują w szczególności następujące czynności:

 • dobór formy prawnej dla prowadzonej działalności gospodarczej,
 • restrukturyzację biznesu,
 • doradztwo przy przekształceniach, podziałach, fuzjach i przejęciach,
 • doradztwo przy zakupie i sprzedaży udziałów, zakupie i sprzedaży przedsiębiorstwa.

2. Bieżące doradztwo podatkowe

Oferujemy:

 • bieżące doradztwo podatkowe w postaci porad, opinii i wyjaśnień z zakresu obowiązków podatkowych,
 • audytu i przygotowania zgodnej z przepisami dokumentacji podatkowej cen transferowych,
 • reprezentowanie klientów w postępowaniu przed organami podatkowymi we wszystkich instancjach oraz przed Sądami Administracyjnymi.

Usługi doradztwa podatkowego realizowane są przez doradcę podatkowego Ireneusza Winnickiego (nr wpisu 12119).

Prawo

Prawo spółek

Oferujemy:

 • bieżącą obsługę korporacyjną spółek (uchwały organów spółek, zgromadzenia wspólników i akcjonariuszy, zmiany umów spółek i statutów),
 • opracowywanie programów dokapitalizowania podmiotów gospodarczych,
 • kompleksowe przeprowadzenie restrukturyzacji spółek (przekształcenia, fuzje i przejęcia, podziały spółek, optymalizacje biznesu),
 • pomoc w nabywaniu i zbywaniu udziałów (sporządzanie umów, ocena sytuacji prawnej i ryzyk).

Kontakt

Wimpact Sp. z o.o.

ul. Hubska 52/11A

50-502 Wrocław

NIP 8943038434

REGON 021838592

KRS 0000413665

tel. 600 333 335

e-mail: i.winnicki@wimpact.pl lub i.marszalkowska@wimpact.pl